REVÍZIE TELOCVIČNÍ, TELOCVIČNÉHO NÁRADIA, POSILŇOVNÍ, MULTIFUNKČNÝCH A DETSKÝCH IHRÍSK


DODÁVKA  A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA A NÁČINIA

– technické a bezpečnostné revízie a kontroly (OTK)  telocviční, telocvičného náradia,

detských ihrísk, posilňovní, vonkajších a multifunkčných ihrísk

– vypracovanie podrobnej revíznej správy vrátane fotodokumentácie

– odborné opravy, údržba a servis telocviční, telocvičného a športového náradia a náčinia

vrátane posilňovní

– dodávka a vybavenie telocviční a posilňovní certifikovaným športovým náradím a náčiním

– dodávka a montáž ochranných a deliacich sieti

– odborné poradenstvo v oblasti telocviční a telocvičného náradia

Revízia a kontrola(OTK) telocvičného náradia, telocviční, multifunkčných, detských ihríska posilńovní je zameraná na kontrolu a zaistenie bezpečnosti telocvičného náradia a detských ihrísk.

Dôvodom kontroly je posúdenie, či náradie, herné prvky alebo ihriská nie sú v rozpore s normou

STN – EN a nemôže tým dôjsť k poškodeniu zdravia používateľov v dôsledku zlého technického stavu.

Odborná oprava, údržba a servis je vykonávaná na základe podrobnej revíznej správy.

Kvalitnou opravou Vášho súčasného telocvičného náradia pomôžeme predĺžiť jeho životnosť a bezpečnosť.

Dodávka športového náradia, náčinia a športového tovaru

Chceme Vám vyjsť v ústrety pri  efektívnom  využití Vašich  prostriedkov a preto Vám ponúkame za

výrobné ceny telocvičné náradie, ktoré je vyrobené s maximálnym dôrazom na kvalitu remeselného

spracovania a následnú bezpečnosť cvičencov.

Z našej ponuky pre Vás vyberáme: debna telocvičná, lavička telocvičná, rebrina telocvičná, hádzanár-

ska bránka, basketbalová konštrukcia klasická alebo otočná, volejbalová konštrukcia,

závesný basketbal (k rebrine), kozy, žinenky, doskočiská, trampolíny, odrazové mostíky,

rôzne druhy lôpt a iné…

KONTAKT

AGA Final

Obrancov mieru  1155/6

020 01 Púchov

0915 976 926

aga.final@centrum.sk