NÁRADIE

Dodávka športového náradia, náčinia a športového tovaru

Chceme Vám vyjsť v ústrety pri  efektívnom  využití Vašich  prostriedkov a preto Vám ponúkame za

výrobné ceny telocvičné náradie, ktoré je vyrobené s maximálnym dôrazom na kvalitu remeselného

spracovania a následnú bezpečnosť cvičencov.

Z našej ponuky pre Vás vyberáme: debna telocvičná, lavička telocvičná, rebrina telocvičná, hádzanár-

ska bránka, basketbalová konštrukcia klasická alebo otočná, volejbalová konštrukcia, závesný bas-

ketbal (k rebrine), kozy, žinenky,doskočiská,trampolíny,odrazové mostíky,rôzne druhy lôpt a iné…