PONUKA

PONUKA

 •  revízie telocvične(odborná technická kontrola) vrátane vypracovania podrobnej revíznej spávy
 • revízie telocvičného náradia
 • revízie posilňovní a fitness centier
 • revízie detských ihrísk
 • oprava a servis telocvičného náradia
 • dodávka a montáž telocvičného náradia
 • dodávka a montáž ochranných a predeľovacích sieti
 • rekonštrukcia a náter podláh v telocvični vrátane vyznačenia ihriskových čiar
 • školský a šatňový nábytok, šatňové lavičky
 • športové trofeje
 • obloženie telocvič
 • rebriny bytové
 • a iné služby školám (maľovanie interiérov, drobné stavebné úpravy, výmena podlahových krytín a podobne….)